Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Aktualności

KONFERENCJA DOTYCZĄCA STANDARYZACJI OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ ORAZ WDROŻENIA MODELU ICNP®

KONFERENCJa DOTYCZĄCA STANDARYZACJI OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ ORAZ WDROŻENIA MODELU ICNP® Departament Rozwoju Kadr Medycznych w dniu 25 listopada 2020 r. zorganizował  Konferencję podsumowującą realizację pilotażu  standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych, w ramach Projektu  „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” współfinansowanego przez...

Czytaj więcej

Konferencja informacyjna

Departament Rozwoju Kadr Medycznych w dniu 14 października 2020r. zorganizował  Konferencję informacyjną dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w ramach Projektu  „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Czytaj więcej

Konferencja informacyjna dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

W dniu 5 listopada 2019 r. Ministerstwo Zdrowia zorganizowało konferencję informacyjną dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. W Konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie udział wzięli: Pan Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani Greta Kanownik...

Czytaj więcej

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.