Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Aktualności

Zmiany legislacyjne, które weszły w życie w 2019 r

1) Zmiana ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej dotycząca: wprowadzenia regulacji polegającej na umożliwieniu osobom podjęcie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo również na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej; wprowadzenia regulacji dotyczącej możliwości skorzystania z płatnego urlopu...

Czytaj więcej

Konkursu na Pielęgniarkę/Pielęgniarza Roku

Ogólnopolski Konkurs na Pielęgniarkę / Pielęgniarza Roku organizowany jest corocznie przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. W dniach 9 - 10 maja 2019 roku rozstrzygnięto XIV edycję Konkursu, którego tematem przewodnim były: Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Lublinie w Centrum...

Czytaj więcej

35 MONOPROFILOWYCH CENTRÓW SYMULACJI MEDYCZNEJ ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ

Przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza i położnych  wchodzi na wyższy poziom. Dzięki Funduszom Europejskim w uczelniach kształcących na kierunku pielęgniarstwo i/lub kierunku położnictwo  powstanie  35 Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM). Kształcenie odbywać się będzie tam z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. To...

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

W dniu 13 maja 2019 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, w trakcie których minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski i wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wręczyli 43 pielęgniarkom, pielęgniarzom i położonym odznaczenia za zasługi w ochronie zdrowia. Więcej informacji oraz fotorelacja na stronie...

Czytaj więcej

Misja Ekspertów WHO - rola pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej

Misja Ekspertów WHO - rola pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w opiece koordynowanej w Polsce 21-23 listopad 2018 r. W związku z realizacją dwuletniej umowy o współpracy pomiędzy Ministrem Zdrowia a Biurem Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (BCA 2018-2019), w dniach 21-23 listopada br., odbyły się warsztaty z udziałem ekspertów WHO,...

Czytaj więcej

Konferencja dotycząca omówienia Modelu współpracy

Konferencja dotycząca omówienia Modelu współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotami leczniczymi W dniu 18.10. 2018r. w Warszawie w Hotelu Leonardo Royal odbyła się Konferencja dotycząca omówienia Modelu współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotami leczniczymi...

Czytaj więcej

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.