Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Aktualności

Konferencja dotycząca omówienia Modelu współpracy

Konferencja dotycząca omówienia Modelu współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotami leczniczymi W dniu 18.10. 2018r. w Warszawie w Hotelu Leonardo Royal odbyła się Konferencja dotycząca omówienia Modelu współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotami leczniczymi...

Czytaj więcej

Konferencja 18 października 2018

Konferencja pn. „Model współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotem leczniczym” Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż w dniu 18 października 2018 r. w Warszawie w Hotelu Leonardo Royal przy ul. Grzybowskiej 45 odbędzie się Konferencja pn. „Model współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na...

Czytaj więcej

Konferencja informacyjna upowszechniająca wdrożone zmiany systemowe

W dniu 20 czerwca 2018 r. Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia zorganizował konferencję informacyjną upowszechniającą wdrożone zmiany systemowe, dotyczącą omówienia wypracowanych i przyszłych rozwiązań systemowych/prawnych przyczyniających się do wzrostu liczby miejsc i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych w ramach projektu...

Czytaj więcej

Podpisanie umów z podmiotami leczniczymi, w których będzie realizowany Pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej.

W dniu 17 maja 2018 r. w Ministerstwie Zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych) zostały podpisane umowy z wybranymi podmiotami leczniczymi, w których będzie realizowany Pilotaż standaryzacji opieki pielęgniarskiej, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Czytaj więcej

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w 2018 r.

W 2018 roku dofinansujemy minimum 2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację. Organizatorów kształcenia wyłonimy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2018 roku wynosi nie więcej niż 3.500...

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru eksperta ds. budowlanych  celem wsparcia doradczego Zamawiającego w przeprowadzeniu maksymalnie 4 audytów, oceniających uczelnie kształcące na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na terenie całej Polski (wskazane przez Zamawiającego), w zakresie przygotowania do utworzenia i prowadzenia monoprofilowych centrów...

Czytaj więcej

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.