Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Aktualności

WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE II przetarg

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 r. w poszczególnych województwach w kraju, dostępna jest na stronie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (Procedury znak:...

Czytaj więcej

Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 r. w poszczególnych województwach w kraju dostępna jest na stronie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (Procedury znak:...

Czytaj więcej

KONFERENCJA DOTYCZĄCA STANDARYZACJI OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ ORAZ WDROŻENIA MODELU ICNP®

KONFERENCJa DOTYCZĄCA STANDARYZACJI OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ ORAZ WDROŻENIA MODELU ICNP® Departament Rozwoju Kadr Medycznych w dniu 25 listopada 2020 r. zorganizował  Konferencję podsumowującą realizację pilotażu  standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych, w ramach Projektu  „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” współfinansowanego przez...

Czytaj więcej

Konferencja informacyjna

Departament Rozwoju Kadr Medycznych w dniu 14 października 2020r. zorganizował  Konferencję informacyjną dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w ramach Projektu  „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza...

Czytaj więcej

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.