Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Aktualności

Konferencja informacyjna dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

W dniu 5 listopada 2019 r. Ministerstwo Zdrowia zorganizowało konferencję informacyjną dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. W Konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie udział wzięli: Pan Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani Greta Kanownik...

Czytaj więcej

„Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” uchwalona

„Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” uchwalona Materiały: uchwała Rady Ministrów Nr 124/2019 w sprawie przyjęcia dokumentu „Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac zainicjonowanych w roku 2018)” Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa i...

Czytaj więcej

Zmiany legislacyjne, które weszły w życie w 2019 r

1) Zmiana ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej dotycząca: wprowadzenia regulacji polegającej na umożliwieniu osobom podjęcie kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo również na studiach pierwszego stopnia prowadzonych w formie niestacjonarnej; wprowadzenia regulacji dotyczącej możliwości skorzystania z płatnego urlopu...

Czytaj więcej

Konkursu na Pielęgniarkę/Pielęgniarza Roku

Ogólnopolski Konkurs na Pielęgniarkę / Pielęgniarza Roku organizowany jest corocznie przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. W dniach 9 - 10 maja 2019 roku rozstrzygnięto XIV edycję Konkursu, którego tematem przewodnim były: Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Lublinie w Centrum...

Czytaj więcej

35 MONOPROFILOWYCH CENTRÓW SYMULACJI MEDYCZNEJ ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ

Przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza i położnych  wchodzi na wyższy poziom. Dzięki Funduszom Europejskim w uczelniach kształcących na kierunku pielęgniarstwo i/lub kierunku położnictwo  powstanie  35 Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM). Kształcenie odbywać się będzie tam z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. To...

Czytaj więcej

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.