Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

W dniu 13 maja 2019 roku w Ministerstwie Zdrowia odbyły się obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, w trakcie których minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski i wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko wręczyli 43 pielęgniarkom, pielęgniarzom i położonym odznaczenia za zasługi w ochronie zdrowia. Więcej informacji oraz fotorelacja na stronie...

Czytaj więcej

Misja Ekspertów WHO - rola pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej

Misja Ekspertów WHO - rola pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w opiece koordynowanej w Polsce 21-23 listopad 2018 r. W związku z realizacją dwuletniej umowy o współpracy pomiędzy Ministrem Zdrowia a Biurem Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (BCA 2018-2019), w dniach 21-23 listopada br., odbyły się warsztaty z udziałem ekspertów WHO,...

Czytaj więcej

Konferencja dotycząca omówienia Modelu współpracy

Konferencja dotycząca omówienia Modelu współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotami leczniczymi W dniu 18.10. 2018r. w Warszawie w Hotelu Leonardo Royal odbyła się Konferencja dotycząca omówienia Modelu współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotami leczniczymi...

Czytaj więcej

Konferencja 18 października 2018

Konferencja pn. „Model współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotem leczniczym” Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż w dniu 18 października 2018 r. w Warszawie w Hotelu Leonardo Royal przy ul. Grzybowskiej 45 odbędzie się Konferencja pn. „Model współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na...

Czytaj więcej

Konferencja informacyjna upowszechniająca wdrożone zmiany systemowe

W dniu 20 czerwca 2018 r. Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia zorganizował konferencję informacyjną upowszechniającą wdrożone zmiany systemowe, dotyczącą omówienia wypracowanych i przyszłych rozwiązań systemowych/prawnych przyczyniających się do wzrostu liczby miejsc i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych w ramach projektu...

Czytaj więcej

Podpisanie umów z podmiotami leczniczymi, w których będzie realizowany Pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej.

W dniu 17 maja 2018 r. w Ministerstwie Zdrowia (Departament Pielęgniarek i Położnych) zostały podpisane umowy z wybranymi podmiotami leczniczymi, w których będzie realizowany Pilotaż standaryzacji opieki pielęgniarskiej, w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ...

Czytaj więcej

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.