Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Aktualności

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w 2018 r.

W 2018 roku dofinansujemy minimum 2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację. Organizatorów kształcenia wyłonimy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla szkoleń rozpoczynających się w 2018 roku wynosi nie więcej niż 3.500...

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru eksperta ds. budowlanych  celem wsparcia doradczego Zamawiającego w przeprowadzeniu maksymalnie 4 audytów, oceniających uczelnie kształcące na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na terenie całej Polski (wskazane przez Zamawiającego), w zakresie przygotowania do utworzenia i prowadzenia monoprofilowych centrów...

Czytaj więcej

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru 4 ekspertów do realizacji zadania polegającego na wsparciu merytorycznym Zamawiającego (Ministra Zdrowia) przy opracowaniu modelu (standardu) współpracy między uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotem leczniczym. Czytaj więcej:...

Czytaj więcej

Zakończenie prac

Zespół ds. opracowania Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce zakończył prace 29 grudnia 2017 r. Zespół ds. opracowania Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce zakończył prace. Przewodnicząca – sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko – przedłożyła ministrowi zdrowia wypracowany dokument pn. Strategia na rzecz rozwoju...

Czytaj więcej

Spotkanie informacyjno-organizacyjne

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące omówienia zasad realizacji pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych W dniu 22 listopada 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia dobyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące omówienia zasad realizacji pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych, w ramach...

Czytaj więcej

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.