Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Aktualności

Rozstrzygnięto konkurs

Rozstrzygnięto konkurs pn. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. http://zdrowie.gov.pl/power/nabor-366-rozstrzygnieto_konkurs_i_zatwierdzono.html

Czytaj więcej

Informacja dotycząca wizyty studyjnej w Portugalii

Informacja dotycząca wizyty studyjnej w Portugalii w ramach realizacji zadań projektu pozakonkursowego „Rozwój kompetencji Pielęgniarskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój W dniach 14 – 18 października br., Zespół wizytujący składający się z 2 przedstawicieli...

Czytaj więcej

Informacja dotycząca wizyty studyjnej w Irlandii

Informacja dotycząca wizyty studyjnej w Irlandii w ramach realizacji zadań projektu pozakonkursowego „Rozwój kompetencji Pielęgniarskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój W dniach 3 – 6 września br., zespół wizytujący składający się z 2 przedstawicieli...

Czytaj więcej

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych

Szanowne Panie Pielęgniarki i Położne, Uprzejmie informuję, że w najbliższym czasie rozpoczną się szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych dofinansowane ze środków Funduszu Pracy. W 2017 roku dofinansujemy minimum 2250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych. Dofinansowanie jednego miejsca szkoleniowego za cały okres trwania specjalizacji dla...

Czytaj więcej

Informacja dotycząca wizyty studyjnej w Holandii

Informacja dotycząca wizyty studyjnej w Holandii w ramach realizacji zadań projektu pozakonkursowego „Rozwój kompetencji Pielęgniarskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W dniach 26 – 28 czerwca br., zespół wizytujący składający się z 2 przedstawicieli...

Czytaj więcej

Zarządzenie Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

W dniu 25.04.2017 r. zostało opublikowane Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce (Dziennik Urzędowy MZ z 25.04.2017 poz. 50) Zespół powołano w celu opracowania dokumentu pn. „Strategia działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w...

Czytaj więcej

Informacja dot. spotkania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Informacja dot. spotkania w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podjęcia działań zwiększających zatrudnienie w grupie zawodowej pielęgniarek i położnych W dniu 2 marca 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie w którym udział wzięli przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwa...

Czytaj więcej

Konkurs na realizację programów rozwojowych

Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: http://zdrowie.gov.pl/nabor-225-monoprofilowe_centra_symulacji.html

Czytaj więcej

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.