Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

35 MONOPROFILOWYCH CENTRÓW SYMULACJI MEDYCZNEJ ROZPOCZYNA DZIAŁALNOŚĆ

Przygotowanie do wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza i położnych  wchodzi na wyższy poziom. Dzięki Funduszom Europejskim w uczelniach kształcących na kierunku pielęgniarstwo i/lub kierunku położnictwo  powstanie  35 Monoprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (MCSM). Kształcenie odbywać się będzie tam z wykorzystaniem technik symulacji medycznej. To najszybciej rozwijający się dział edukacji medycznej, wykorzystujący nowe technologie i najbardziej zaawansowane symulatory człowieka.

Lista zalet takiego sposobu kształcenia jest bardzo długa. Oprócz doskonalenia umiejętności miękkich, na które składają się planowanie, przewidywanie czy właściwa komunikacja, najważniejszymi jej zaletami jest nauka i doskonalenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego. Studenci mogę nauczyć m.in. jak założyć cewnik, zrobić zastrzyk, a nawet przeprowadzić resuscytację. Wszystko odbywa się z wykorzystaniem symulowanych scenariuszy klinicznych w warunkach przypominających prawdziwy szpital.

MCSM zapewniają:

  • wysoki stopień wierności wyposażenia,
  • wysoki stopień wierności otoczenia,
  • wysoki stopień wierności psychologicznej.

 

Poniżej przedstawiamy krótką informację o uczelniach, w których już funkcjonują MCSM.

1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie była pierwszą uczelnią, w której powstało MCSM, a jego koszt wyniósł ponad 2,5 mln zł. Otwarcie projektu odbyło się 16.10.2018 roku. Studenci zyskali możliwość nauki zabiegów pielęgnacyjno-higienicznych na "fantomach bardzo wysokiej wierności". Dzięki takim modelom, ćwiczenia z resuscytacji krążeniowo-oddechowej do złudzenia przypominają realne działania. Projekt realizowany jest przy współpracy z Koszalińskim Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni w zakładce www.pwsz-koszalin.pl/projekty_unijne/661/projekt_gonurse.html

2. Uniwersytet Zielonogórski otworzył MCSM 23.01.2019 roku. Na jego organizację i wyposażenie uczelnia otrzymała prawie 2,5 mln zł z Funduszy Europejskich. MCSM zapewnia wyposażenie i przestrzeń, w której studenci zdobywają atrakcyjne wykształcenie i profesjonalne umiejętności. Wartością dodaną jest możliwość odbycia praktyk.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni w zakładce http://www.wlnz.uz.zgora.pl/mcsm/

3. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie uruchomiła MCSM 29.01.2019 roku. Utworzenie centrum symulacji pozwoli lepiej opanować przez studentów umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, a tym samym dobrze przygotuje do wykonywania zawodu. Na jego organizację i wyposażenie uczelnia otrzymała prawie 2,6 mln zł z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni w zakładce www.wsei.lublin.pl/projekty-rozwojowe/projekty-krajowe/monoprofilowe-centrum-symulacji-medycznej/

4. Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze może także pochwalić się nowoczesną pracownią symulacyjną. Uczelnia otworzyła MCSM 18.02.2019 r., a jego koszt dofinansowania ze środków unijnych wyniósł ok. 2,6 mln zł.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni w zakładce www.kpswjg.pl/pl/projekt-mcms

5. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy otworzyła MCSM 20.02.2019 roku. Na jego organizację i wyposażenie uczelnia otrzymała ponad 2,3 mln zł. z Funduszy Europejskich.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni w zakładce www.wortal.pwsz.legnica.edu.pl/artykul-1372-otwarcie_mcsm

6. Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku otworzyła MCSM 22.02.2019 roku. Koszt powstania centrum to ok. 2,2 mln zł ze środków Funduszy Europejskich. Uczelnia zyskała zaawansowany technologicznie "sztuczny szpital" wyposażony w specjalne elektroniczne fantomy I doskonale wyposażone sale symulacyjne.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni w zakładce http://wsmed.edu.pl/pl/wsmed-aktualnosci/1664-csm

7. Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej otworzyła MCSM 27.02.2019 roku. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki pozyskanym środkom unijnym w wysokości około 2,6 mln zł.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni

8. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile od 1.03.2019 roku studenci kierunku pielęgniarstwa mogą uczyć się umiejętności praktycznych w MCSM. Inwestycja kosztowała około 2, 6 mln zł, a środki pochodzą z Funduszy Europejskich. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu i specjalnie przeszkolonym wykładowcom/instruktorom, studenci pielęgniarstwa, będą doskonale przygotowani do wykonywania zawodu.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i stronie internetowej uczelni w zakładce www.pwsz.pila.pl/pl/instytuty/instytut-ochrony-zdrowia/centrum-symulacji-medycznych.html

9. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie otworzyła MCSM w dniu 4.03.2019 roku. Na jego organizacje i wyposażenie uczelnia otrzymała dofinansowane ze środków unijnych około 2,4 mln zł. To pierwsze tego typu Centrum na Podkarpaciu. Krośnieńscy wykładowcy zdobywali doświadczenie w zakresie nauczania metodą symulacji medycznej w londyńskim Royal Brompton Hospital.

Więcej informacji na stronie internetowej uczelni w zakładce www.pwsz.krosno.pl/uczelnia/aktualnosci/art,1842,otwarcie-monoprofilowego-centrum-symulacji-medycznej.html

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.