Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Będą kolejne centra symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych

Będą kolejne centra symulacji medycznej dla pielęgniarek i położnych. Prawie 53 mln zł na nowoczesne formy kształcenia

https://www.gov.pl/web/zdrowie/beda-kolejne-centra-symulacji-medycznej-dla-pielegniarek-i-poloznych-prawie-53-mln-zl-na-nowoczesne-formy-ksztalcenia

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.