Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Informacja dotycząca udziału przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia

Informacja dotycząca udziału przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia w spotkaniu pn. „Joint Meeting of the Chief Medical, Chief Nursing and Chief Dental Officers of the European Union” w Bukareszcie

 

W dniach 21 - 22 marca br., Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych
w Ministerstwie Zdrowia, Pani Greta Kanownik wzięła udział w spotkaniu organizowanym w ramach Prezydencji Rumunii - „Joint Meeting of the Chief Medical, Chief Nursing and Chief Dental Officers of the European Union”.

Powyższe spotkanie ma charakter cykliczny i jest organizowane przez poszczególne kraje w ramach rotacyjnej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Skupia osoby pełniące funkcje kierownicze m.in. w pielęgniarstwie europejskim.

Tegoroczne spotkanie w Bukareszcie miało formułę jednej sesji wspólnej dla lekarzy, pielęgniarek i dentystów oraz sesji równoległych dla poszczególnych grup przedstawicieli ww. zawodów, obejmującej prezentacje zaproszonych prelegentów oraz wspólną dyskusję w formule questions and answers.

Tematy przewodnie wystąpień na poszczególnych sesjach to:

 • obszary ryzyka w zakresie bezpieczeństwa pacjentów,
 • e- Zdrowie i innowacje,
 • wzmocnienie współpracy w celu wspierania pracowników służby zdrowia w Unii Europejskiej.

Wśród prelegentów tegorocznej konferencji byli m.in.:

 • Howard Catton, Chief Executive Officer, International Council of Nurses,
 • Prof. Kay Currie, Professor of Nursing & Associate Dean Research in the School of Health & Life Sciences at Glasgow Caledonian University,
 • Niek Klazinga, Senior Health Economist, Policy Analist Health Care Quality and Outcomes, OECD,
 • Prof. Outi Lyytikäinen, research professor, MD, PhD, National Institute for Health and Welfare (THL), Department of Health Security, Infectious Disease Control and Vaccinations Unit, Finnish Hospital Infection Program (SIRO), Finland,
 • Dr. Sylvain Giraud, Head of Unit, Directorate for health systems, medical products and innovation, European Commission,
 • Prof. David Benton,  Chief Executive Officer, National Council of State Boards
  of Nursing, United States of America,
 • Dr. Maximo Jurado Gonzalez, President, EU network of Nurse Regulators,
 • Dr Raed Arafat, Secretary of State, Ministry of Interior, Romania,
 • Outi Ahonen, senior lecturer, Laurea University of Applied Sciences and candidate researcher, University of Eastern Finland and  Council Member
  of Finnish Nursing Association Finland.

Na sesji wspólnej dotyczącej wzmocnienia współpracy pracowników służby zdrowia UE, uczestnicy dyskutowali nad problemem deficytu wykwalifikowanych kadr medycznych, gdyż jest to pogłębiający się problem nie tylko Państw Unii Europejskiej ale także m.in. USA i Kanady.

Ważnym elementem udziału w konferencji było nawiązywanie i podtrzymywanie znajomości z Chief Nursing poszczególnych Państw członkowskich, a także wymiana informacji z przedstawicielami organów innych państw zajmujących się tematyką pielęgniarską (uznawanie kwalifikacji, kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe, uprawnienia zawodowe, zmiany przepisów itp.).

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.