Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Konferencja 18 października 2018

Konferencja pn. „Model współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotem leczniczym

Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż w dniu 18 października 2018 r. w Warszawie w Hotelu Leonardo Royal przy ul. Grzybowskiej 45 odbędzie się Konferencja pn. „Model współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotem leczniczym” zorganizowana w ramach realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W trakcie Konferencji zostanie zaprezentowany, opracowany przez ekspertów projektu model współpracy uczelni kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo a podmiotem leczniczym w ramach kształcenia praktycznego pielęgniarek i położnych. 

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.