Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Konferencja informacyjna dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo

W dniu 5 listopada 2019 r. Ministerstwo Zdrowia zorganizowało konferencję informacyjną dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. W Konferencji, która odbyła się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie udział wzięli:

  • Pan Sławomir Gadomski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
  • Pani Greta Kanownik Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia,
  • Pani Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
  • Pani Krystyna Ptok Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
  • Pan Marcin Czaja Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • Konsultanci Krajowi w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa,
  • Przedstawiciele uczelni kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo oraz przedstawiciele środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych.

W trakcie konferencji wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski przekazał informacje na temat kierunków działań podej

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.