Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Konferencja informacyjna upowszechniająca wdrożone zmiany systemowe

W dniu 20 czerwca 2018 r. Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia zorganizował konferencję informacyjną upowszechniającą wdrożone zmiany systemowe, dotyczącą omówienia wypracowanych i przyszłych rozwiązań systemowych/prawnych przyczyniających się do wzrostu liczby miejsc i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych w ramach projektu pozakonkursowego „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni kształcących studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, konsultanci krajowi w dziedzinach pielęgniarstwa oraz członkowie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych

Podczas konferencji zaprezentowano poniższe tematy:

  1. Realizacja sposobu i poziomu wykorzystania środków unijnych ze szczególnym uwzględnieniem grupy zawodowej pielęgniarek i położnych - Krzysztof Górski - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia
  2. Standardy kształcenia pielęgniarek i położnych na poziomie studiów licencjackich – aspekty prawne i organizacyjne - prof. zw. dr hab. n. med. Irena Wrońska - Przewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
  3. E-learning w kształceniu pielęgniarek i położnych - dr n. med. Anna Andruszkiewicz - Przedstawiciel Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
  4. Prezentacja wypracowanych rozwiązań systemowych/prawnych przyczyniających się do wzrostu liczby miejsc i poprawy warunków pracy pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”- Ewa Majsterek – Główny Specjalista w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
  5. Prezentacja założeń Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce - dr n. o zdr. Beata Cholewka - Kierownik Projektu, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
  6. Główne założenia modelu współpracy uczelni z podmiotami leczniczymi w zakresie praktycznego kształcenia studentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo – dr hab. n. hum. Maria Kózka prof. UJ w Krakowie -Ekspert ds. opracowania modelu (standardu współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotem leczniczym w ramach projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”

Departament Pielęgniarek i Położnych dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konferencji.

 

Pliki do pobrania:

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.