Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Konferencja międzynarodowa

Konferencja międzynarodowa „Pielęgniarstwo w Europie od nauki do praktyki – wyzwania i możliwości dla pielęgniarstwa polskiego”

 

Ministerstwo Zdrowia
Departament Pielęgniarek i Położnych
Warszawa 6-7 grudnia 2018 r

 

W dniach 6-7 grudnia 2018 roku, w Hotelu NOVOTEL Warszawa Airport odbyła się międzynarodowa konferencja pn. „„Pielęgniarstwo w Europie od nauki do praktyki - wyzwania i możliwości dla pielęgniarstwa polskiego”, w ramach realizacji Projektu pozakonkursowego pn. „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem Konferencji było przedstawienie i omówienie zagadnień związanych z rolą i kompetencjami pielęgniarki i położnej w systemie opieki zdrowotnej z perspektywy wybranych krajów Unii Europejskiej. W ramach Konferencji zostały również zaprezentowane rozwiązania prawne oraz doświadczenia i dobre praktyki m.in. z Holandii, Szwecji, Portugalii, Irlandii, Hiszpanii. Ponadto, w ramach Konferencji został przedstawiony aktualny stan realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządu zawodowego i związków zawodowych pielęgniarek i położnych, przedstawiciele Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, przedstawiciele stowarzyszeń pielęgniarskich, Konsultanci krajowi i wojewódzccy w dziedzinach pielęgniarstwa, Naczelne pielęgniarki szpitali, przedstawiciele uczelni kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Słowacji oraz regionalnego oddziału Słowackiej Izby Pielęgniarek i Położnych, a także przedstawicie Departamentu Funduszy Europejskich i e-Zdrowia oraz studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas Konferencji zaprezentowano poniższe tematy:

 1. Florencje na szlaku – dr n. o zdr. Dorota Kilańska, Uniwersytet Medyczny w Łodzi;
 2. Strategies for Improving Electronic Nursing Documentation: Lessons learned in Portuguese experience – dr Alexandrina Cardoso, Professor RN, CNM, MNSc, PhD, Escola Superior de Enfermagem do Porto, Potrugalia;
 3. Quality standards of nursing care – Irene Cerejeira, Nurse, Hospital Centro Hospitalar Povoa de Varzim, Portugalia;
 4. Implementing the EFN Competency Matrix Slovakia - Iveta Lazorová,  President of The Slovak Chamber of Nurses and Midwifes, Słowacja;
 5. Nurse Prescribing in Ireland 2007-2018, what we have learned, – Aine McHugh, Assistant Professor, University College Dublin, UCD School of Nursing, Midwifery and Health Systems, Irlandia;
 6. Developing the Policy for  Advanced Nurse Practitioners to meet Service Need in Ireland – Ann Marie Rayan, Director of Operations, Nursing and Midwifery Board of Ireland, Irlandia;
 7. Implementation of clinical reasoning skills in the Bachelor of Nursing at the University of Applied Sciences Utrecht  – Welmoed Steenstra MSc, RN, Lecturer and
  Hans Aerts, MEM, Education Manager,  Holandia
 8. Nowe kompetencje zawodowe pielęgniarek w Polsce – Wypisywanie recept  – Ewa Majsterek, główny specjalista, Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia;
 9. Stan realizacji projektu pozakonkursowego „Rozwój kompetencji Pielęgniarskich” - dr n. o zdr. Dorota Zinkowska, radca ministra, Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia.

Podczas konferencji Pani Greta Kanownik, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia przedstawiła uczestnikom konferencji Panią porucznik
Annę Kaczmarczyk - Laureatkę Medalu Florence Nightingale.
Medal Florence Nightingale, najbardziej prestiżowe odznaczenie pielęgniarskie na świecie od 1912r. przyznawany jest przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.
Pani Anna Kaczmarczyk jest oficerem Wojska Polskiego. Była pierwszą kobietą w „czerwonych beretach”, która pełniła służbę na kompanii szturmowej. W 2001 roku brała udział w misji stabilizacyjnej w byłej Jugosławii, a następnie wyjechała na misję do Afganistanu. W kolejnych latach zajmowała się ewakuacją medyczną rannych i poszkodowanych żołnierzy z różnych stron świata na pokładzie statku powietrznego.
Od 2016 roku pełni służbę w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej w Krakowie jako Kierownik Punktu Szczepień oraz Wojskowy Inspektor Sanitarny.

Por. Anna Kaczmarczyk jest pierwszą od 10 lat Polką, której Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przyznał w 2017roku medal Florence Nightingale.  W historii tego medalu otrzymały go tylko 102 Polki.

Ponadto Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych, przedstawiła uczestnikom konferencji Panią Aldonę Reczek-Chachulską, studentkę III roku pielęgniarstwa na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie, która w lutym br. została laureatką Nagrody Pielęgniarskiej Królowej Sylwii. Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to stypendium ustanowione przez Swedish Care International dla studentów pielęgniarstwa oraz osób będących w trakcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa. Stypendium ma na celu odpowiedzieć na wyzwanie dotyczące  starzejącego się społeczeństwa poprzez generowanie innowacyjnych pomysłów dotyczących opieki nad osobami starszymi i cierpiącymi na demencję. Kapituła wyróżniła polską studentkę pielęgniarstwa za projekt "Niezapominajka". Niezapominajka to pudełko, w którym osoby chore na demencję mogą przechowywać przedmioty związane z ich przeszłością mających dla nich wartość sentymentalną.

Departament Pielęgniarek i Położnych dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w Konferencji.


Prezentacje do pobrania:

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.