Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Konkursu na Pielęgniarkę/Pielęgniarza Roku

Ogólnopolski Konkurs na Pielęgniarkę / Pielęgniarza Roku organizowany jest corocznie przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

W dniach 9 - 10 maja 2019 roku rozstrzygnięto XIV edycję Konkursu, którego tematem przewodnim były: Innowacje Roku 2018 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Lublinie w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego Collegium Maius.  

 

Z 17 finałowych prezentacji - jury pod przewodnictwem Bożeny Gorzkowicz wybrało zwycięzców:

I miejsce - Beata Nowak wraz z zespołem - Małopolskie Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet w Krakowie.

Temat innowacji: Wdrożenie modelu opieki okołoporodowej w opiece nad matką i dzieckiem z wadą letalną

 

II miejsce - Konrad Baumgart wraz z zespołem - Klinika Kardiochirurgii i Transplantologii Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

Temat innowacji: Propozycja rozwiązań opartych na faktach – zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pacjentowi poddanemu terapii ECMO w czasie kwalifikacji, transportu i pobytu na oddziale docelowym

 

III miejsce - Małgorzata Gdesz wraz z zespołem - Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu

Temat innowacji to: Szkoła Radzenia sobie w chorobie i niepełnosprawności

 

Więcej informacji o konkursie wraz z fotorelacją z uroczystości znajduje się na stronie internetowej http://www.pielegniarka2018.pl/

 

 I miejsce - Pani Beata Nowak, Fot. Michał Ciepielewski / Pielegniarka2018.pl 

 

Fot. Michał Ciepielewski / Pielegniarka2018.pl

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.