Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Misja Ekspertów WHO - rola pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej

Misja Ekspertów WHO - rola pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w opiece koordynowanej w Polsce 21-23 listopad 2018 r.

W związku z realizacją dwuletniej umowy o współpracy pomiędzy Ministrem Zdrowia a Biurem Regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia dla Europy (BCA 2018-2019), w dniach 21-23 listopada br., odbyły się warsztaty z udziałem ekspertów WHO, dotyczące roli pielęgniarek POZ w zintegrowanej opiece zdrowotnej.

Celem warsztatów było poznanie regulacji prawnych oraz roli pielęgniarki opieki koordynowanej w systemach ochrony zdrowia wybranych krajów (m.in. Wielka Brytania, Kanada), zapoznanie ekspertów z aktami prawnymi obowiązującymi w polskim systemie ochrony zdrowia w kontekście zintegrowanej opieki, a także wszechstronna wymiana doświadczeń własnych uczestników spotkania.

Ekspertami z ramienia WHO byli:

  • dr Chris Stockport, lekarz poz z Walii,
  • Margrieta Langins, pielęgniarka rodzinna i pediatryczna, konsultant Międzynarodowej Fundacji Zintegrowanej Opieki z Kanady,
  • Howard Catton, pielęgniarz, dyrektor ICN odpowiedzialny za politykę pielęgniarską z Wielkiej Brytanii.

Warsztaty odbyły się 21 listopada br., w Ministerstwie Zdrowia. Udział w nich wzięli ww. eksperci oraz zaproszeni goście – dyrektor Biura WHO w Polsce oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Banku Światowego, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Fundacji Urszuli Jaworskiej, konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiska lekarskiego i pielęgniarskiego poz a także przedstawiciele wybranych departamentów Ministerstwa Zdrowia.

W trakcie warsztatów odbyła się telekonferencja z dr Doris Grinspun, profesorem na Wydziale Pielęgniarstwa Uniwersytetu w Toronto oraz dyrektorem naczelnym stowarzyszenia pielęgniarek RNAO w Ontario, Kanada. Dr Grinspun przedstawiła zebranym informacje dotyczące specyfiki funkcjonowania opieki zintegrowanej w Kanadzie, ze szczególnym uwzględnieniem roli pielęgniarek.

W drugim dniu misji ekspertów WHO odbyły się indywidualne wywiady z wybranymi przedstawicielami środowiska pielęgniarskiego i lekarskiego oraz spotkanie z Departamentem Pielęgniarek i Położnych.

Trzeci dzień stanowił podsumowanie całej misji. Podczas ponownego spotkania w Departamencie Pielęgniarek i Położnych, eksperci przekazali swoje spostrzeżenia i uwagi zebrane podczas warsztatów oraz indywidualnych wywiadów. W spotkaniu uczestniczyła  Sekretarz Stanu Pani Józefa Szczurek-Żelazko, nadzorująca Departament Pielęgniarek i Położnych. Eksperci przedstawili wstępne ustalenia z misji oraz omówili rekomendacje,  które zostaną umieszczone w raporcie końcowym, dotyczącym wzmocnienia roli pielęgniarki w zintegrowanej opiece w Polsce.

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.