Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Międzynarodowego Dnia Położnej

https://www.gov.pl/zdrowie/uroczyste-obchody-miedzynarodowego-dnia-pielegniarki-i-miedzynarodowego-dnia-poloznej1

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.