Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Powołania nowego Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego

https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-ws-powolania-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-pielegniarstwa-diabetologicznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.