Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Spotkanie informacyjno-organizacyjne

Spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące omówienia zasad realizacji pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych

W dniu 22 listopada 2017 r. w Ministerstwie Zdrowia dobyło się spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące omówienia zasad realizacji pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych, w ramach Projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie potencjalnych podmiotów leczniczych w których będzie możliwe przeprowadzenie Pilotażu.

W ramach Projektu „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” zrealizowany zostanie Pilotaż, którego celem będzie stworzenie, w wybranych podmiotach leczniczych, warunków do praktycznego wdrożenia i wykorzystania Słownika ICNP® (Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej) w dokumentowaniu oraz weryfikacji realizowanych planów opieki, w tym interwencji pielęgniarskich wykonywanych przez pielęgniarki w bezpośredniej opiece nad pacjentem.

Pilotaż zweryfikuje możliwość wykorzystania słownika ICNP® w prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej – pielęgniarskiej, w podmiotach leczniczych.

Wyniki Pilotażu w przyszłości przyczynią się do określenia kierunków działań Ministra Zdrowia w zakresie informatyzacji w obszarze pielęgniarstwa w Polsce.


Prezentacje do pobrania:

 

 

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.