Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

WYBÓR ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PROWADZĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE II przetarg

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wybór organizatorów kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2021 r. w poszczególnych województwach w kraju, dostępna jest na stronie Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia (Procedury znak: ZZP-154/21 do ZZP-156/21)

 

zzpprzymz.ezamawiajacy.pl/pn/zzpprzymz/demand/notice/publicpzp/during/list

 

W ramach rozstrzygniętego zamówienia publicznego planuje się dofinansować 1 150 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych.

Pielęgniarki i Położne zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny złożyć stosowny wniosek do organizatora kształcenia za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.