Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Zakończenie projektu systemowego pn. „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego”

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wsparcie-systemu-ksztalcenia-ustawicznego-personelu-medycznego-w-zakresie-opieki-geriatrycznej

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.