Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru 4 ekspertów do realizacji zadania polegającego na wsparciu merytorycznym Zamawiającego (Ministra Zdrowia) przy opracowaniu modelu (standardu) współpracy między uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotem leczniczym.

Czytaj więcej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1086290

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.