Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert dotyczące wyboru eksperta ds. budowlanych  celem wsparcia doradczego Zamawiającego w przeprowadzeniu maksymalnie 4 audytów, oceniających uczelnie kształcące na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo na terenie całej Polski (wskazane przez Zamawiającego), w zakresie przygotowania do utworzenia i prowadzenia monoprofilowych centrów symulacji medycznej w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Czytaj więcej: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1095407

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.