Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Analizy i raporty

Analizy i raporty

Analiza liczby studentów oraz potrzeb/oczekiwań absolwentów wraz z rekomendacjami dla pracodawców oraz propozycjami ewentualnych zmian w standardach kształcenia

Nowe kompetencje pielęgniarek i położnych

Raport końcowy z przeprowadzonego pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych, w ramach projektu pn. „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejska ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Analiza w zakresie stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez podmioty lecznicze w 2020 roku

Analiza w zakresie stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez podmioty lecznicze w 2019 roku

Analiza rozwiązań europejskich w zakresie zabezpieczenia kadr pielęgniarskich i położniczych w systemach opieki zdrowotnej w wybranych krajach Unii Europejskiej

Rekomendacje w zakresie modelu współpracy uczelni kształcącej na kierunku pielęgniarstwo i/lub położnictwo z podmiotami leczniczym

Analiza rynku usług pielęgniarskich 2020

Analiza w zakresie stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez podmioty lecznicze w 2018 r.

Analiza w zakresie stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez podmioty lecznicze w 2017 r.

Analiza rynku usług pielęgniarskich

Analiza w zakresie stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych przez podmioty lecznicze w 2016 r.

 

 

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.