Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Konferencja dotycząca omówienia Modelu współpracy

Konferencja dotycząca omówienia Modelu współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotami leczniczymi

W dniu 18.10. 2018r. w Warszawie w Hotelu Leonardo Royal odbyła się Konferencja dotycząca omówienia Modelu współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotami leczniczymi opracowanego w ramach projektu pozakonkursowego „Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Konferencji udział wzięli:

 1. Pani Józefa Szczurek Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 2. Pani dr n. o zdr. Beata Cholewka - Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
 3. Pani Joanna Walewander - sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i  Położnych,
 4. Pani Krystynę Ptok - Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
 5. Pani major dr Barbara Sońta - Naczelna Pielęgniarka Wojska Polskiego,
 6. Konsultanci Krajowi i wojewódzcy w dziedzinach pielęgniarstwa
 7. Rektorzy, Dziekani oraz przedstawiciele uczelni kształcących studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo,
 8. Przedstawiciele podmiotów leczniczych z którymi uczelnie współpracują w ramach realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych,
 9. Studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W spotkaniu udział wzięło łącznie 175 osób.

Podczas Konferencji zaprezentowano poniższe tematy:

 1. Priorytetowe działania Ministra Zdrowia - Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce” - Pani Józefa Szczurek Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
 2. Ogólne założenia modelu współpracy pomiędzy uczelnią kształcącą na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo a podmiotami leczniczymi”, „Przyczyny odejścia pielęgniarek z pracy - przekrojowe badania obserwacyjne w 10 krajach europejskich” - Pani dr hab. n. hum Maria Kózka, prof. nadzw. UJ Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
 3. Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo” cz. 1 Pani dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz–Palus Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 4. Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo” cz. 2 Pani dr n. med. Barbara Prażmowska - Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum,
 5. Ocena miejsc kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo i kierunku położnictwo ”„Nauczanie symulowane w kształceniu pielęgniarek i położnych” - Pani dr n. med. Mariola Głowacka - Wydział Nauk o Zdrowiu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku,
 6. Rola zakładu pracy w aktualizacji kompetencji pracowników” Pani dr n. med. Ewa Czeczelewska - Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkoły Wyższej.

Wszyscy uczestnicy Konferencji otrzymali w wersji elektronicznej dokument pn. „Projekt modelu współpracy uczelni kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo a podmiotami leczniczymi”.

 

Departament Pielęgniarek i Położnych dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w Konferencji


Pliki do pobrania:

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.