Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

KONFERENCJA DOTYCZĄCA STANDARYZACJI OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ ORAZ WDROŻENIA MODELU ICNP®

KONFERENCJa DOTYCZĄCA STANDARYZACJI OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ I POŁOŻNICZEJ ORAZ WDROŻENIA MODELU ICNP®

Departament Rozwoju Kadr Medycznych w dniu 25 listopada 2020 r. zorganizował  Konferencję podsumowującą realizację pilotażu  standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych, w ramach Projektu  „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem projektu pilotażowego było stworzenie, w wybranych podmiotach leczniczych, warunków do praktycznego wdrożenia i wykorzystania Międzynarodowej Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (Słownika ICNP®) w dokumentowaniu czynności pielęgniarskich wykonywanych w bezpośredniej opiece nad pacjentem oraz prowadzeniu elektronicznej
dokumentacji medycznej - pielęgniarskiej.

Celem konferencji było syntetyczne zaprezentowanie wyników z przeprowadzonego pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Wykonawcy pilotażu, przedstawiciele podmiotów uczestniczących w realizacji pilotażu, przedstawiciele uczelni kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i/lub położnictwo, konsultanci krajowi w wybranych dziedzinach pielęgniarstwa oraz przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.

Podczas konferencji zaprezentowano poniższe tematy:

  1. Podsumowanie raportu dotyczącego standaryzacji opieki pielęgniarskiej i położniczej oraz wdrożenia modelu ICNP® - Pani dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka – prof. Mazowieckiej Uczelni Publicznej
  2. Praktyczne aspekty implementacji ICNP w szpitalu -  dr n. o zdr. Beata Wieczorek-Wójcik Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Szpital Specjalistyczny w Wejherowie.

 

Departament Rozwoju Kadr Medycznych dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w Konferencji.

 

Plik do pobrania:

Raport końcowy z przeprowadzonego pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych, w ramach projektu pn. „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejska ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.