Projekt pozakonkursowy pn. "Rozwój kompetencji pielęgniarskich" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Aktualności

Konferencja informacyjna

Departament Rozwoju Kadr Medycznych w dniu 14 października 2020r. zorganizował  Konferencję informacyjną dla uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo w ramach Projektu  „Rozwój Kompetencji Pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. „ Kształcenie na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo - uwarunkowania w okresie pandemii SARS-CoV-2".

W konferencji udział wzięli przedstawiciele uczelni kształcących na kierunkach pielęgniarstwo i/lub położnictwo , które uzyskały akredytacje w latach 2018 – 2020.

Podczas konferencji zaprezentowano poniższe tematy:

  1. Podsumowanie projektu pn. „Rozwój kompetencji pielęgniarskich”  - Pani dr n. o zdr. Dorota Zinkowska Ministerstwo Zdrowia - Departament Rozwoju Kadr Medycznych
  2. Uwarunkowania prawne kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w okresie pandemii SARS-CoV-2" - Pani dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz – Palus
  3. Kształcenie na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo w warunkach symulacji wysokiej wierności - Pani dr hab. n. o zdr. Mariola Głowacka – prof. Mazowieckiej Uczelni Publicznej
  4. Zapewnienie jakości kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo - Pani prof. dr hab. n.med. i n. o zdr. Maria Kózka

 

Departament Rozwoju Kadr Medycznych dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w Konferencji.

 

Pliki do pobrania:

Akademia Pielęgniarstwa
i Położnictwa

Ministerstwo Zdrowia dokłada wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednak mają one charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.